TOVO_HOLY_TOAVINA IRINA_TENDRY ANDRAINA_MIAMINA ARIELA TEFISOA

 TOVO_HOLY_TOAVINA IRINA_TENDRY ANDRAINA_MIAMINA ARIELA TEFISOA

TENY 2008

Mpitoriteny 11:6 Amin'ny maraina dia afafazo ny voanao, ary amin'ny hariva dia aza atsahatra tànanao; fa tsy fantatrao izay ho vanona, na ny teo aloha, na ny teo aoriana, na angamba samy ho vanona avokoa izy tonta

Io indray ny teny entina amin'ity taonao 2008 ity, napetraka ho taom-pamafazana ity taona ity eto anivon'ny fianakaviana Tovonirina RAMANANTSOA. Famafazana na eo amin'ny tenin'Andriamanitra izany na eo amin'ny sehatry ny fihariana, na eo amin'ny sehatry ny fianarana. Mila mamafy tsy ankijanona mandra-pahatapitry ny taona.

Ny finoako izany dia izao tsy maintsy misy vanona ny voa afafiko na ilay teo aloha na ilay ato aoriana na koa samy vanona araka ny voalaza ao amin'ny Mpitoriteny io.21/01/2008
0 Poster un commentaire

A découvrir aussi


Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 5 autres membres