TOVO_HOLY_TOAVINA IRINA_TENDRY ANDRAINA_MIAMINA ARIELA TEFISOA

 TOVO_HOLY_TOAVINA IRINA_TENDRY ANDRAINA_MIAMINA ARIELA TEFISOA

Taona 2019


Ireo olona nampandraisiko an'i JESOA KRISTY tamin'ity 2019 ity

Omaly faha 21 Juillet dia tongako teo anatrehan' iJESOA KRISTY i Dô.

 

Hoy  ny tenin'ilay hivavahana ao amin'ny Lioka 15 :7

Lazaiko aminareo fa hisy fifaliana toy izany any an-danitra ny amin'ny mpanota iray izay mibebaka noho ny amin'ny olona marina sivy amby sivi-folo, izay tsy misy tokony hibebahany.

Nanaiky an'i JESOA ho TOMPO sy MPAMONJY  i Dô ary maro no mbola tiako ho entina eo anatrehan'i JESOA KRISTY. Efa nino izy fa JESOA NO MPAMONJY sady TOMPONY

 

 

DateAnaranatoerana Fihaviana
1 22/07/2019 Faratsiho

22/07/2019
0 Poster un commentaire