TOVO_HOLY_TOAVINA IRINA_TENDRY ANDRAINA_MIAMINA ARIELA TEFISOA

 TOVO_HOLY_TOAVINA IRINA_TENDRY ANDRAINA_MIAMINA ARIELA TEFISOA

Ireo nanaiky an'i JESOA kristy ho Tompo sy mpamonjy ary Andriamanitra

TAONA 2018

 

Tafika Masina Mbahita(35 Km miala Bekily)

 

 Nanantanteraka Tafika masina tany Mbahita izahay Mpiara mivavaka.Any ambanivohitr'i Bekily. Enjana ny fitsapana natrehana teny an-dalana. Nampiseho ny maha TSITOHA AZY ilay MPAHARY ny tany sy ny lanitra tamin'ny  niarovany anay teny an-dalana na nandroso izany na tamin'ny nody ary nandritra ny Tafika Masina

 

 

 

IsaAnniv ara-panahyANARAN'ireo olom-boavonjyNampndray an'i JESOA ho Tompo sy MpamonjySEXETOERANA
25 13-14 Septembre 2018   Tovo Lahy sy vavy Mbahita (35 Km miala Bekily)

 

 

 

TAFIKA MASINA ANATINY Teny an-tanana

 

Anniv ara-panahyANARAN'ireo olom-boavonjyTompon'andraikitraSEXETOERANA
           
1 25/04/2018 Fara Tovo F Avarajozoro
2 25/04/2018 Tanjona Tovo M Avarajozoro

TAONA 2017

 

 Folo teo ireo ankizy izay nampandraisina an'i JESOA KRISTY ho TOMPO SY MPAMONJY tamin'ny taona 2017 miampy ity lisitra ambany ity

 

Ireo nanaiky an'i JESOA Ho sy Tompo sy mpamonjyDaty ny fahateraham-baovao 2017sexeNy nampandrayToerana fihaviana
1 Nehemia (cousin fitia) 13/08/2017 M Tovo Ampanataovana Mahitsy
2 Tolotra (Cousin fitia) 13/08/2017 M Tovo Ampanataovana Mahitsy
 
 
TAONA 2012
 
IREO OLONA NANAIKY AN'i JESOA HO TOMPO SY MPAMONJY 2012     
Anniv ara-panahy FARITANY ANARAN'Ny raisina Tompon'andraikitra SEXE
1 15/01/2012 TNR Fitia Tovo M
2 15/01/2012 TNR Anjara Tovo M
3 09/04/2012 TNR Rufine Tovo F
4 22/04/2012 TNR Raymond Tovo M
5 26/06/2012 TNR Vanessa Tovo F
6 26/06/2012 TNR Nirina Mino F
7 06/07/2012 TNR Liza Tovo F
8 18/08/2012 TNR Toni Tovo M

 

 
IREO ASA VITA ISAM-BOLANA TAONA 2012
JANFÉVMARSAVRMAIJUINJUILAOÛTSEPTOCTNOVDÉC
Fanahy voavonjy 2     2 0 2 1 1   0 0 0 
IREO NANOLO-TENA TAONA 2011
ANNIV ARA-PANAHYIREO NANDRAY NY FAMONJEN'I KRISTY JESOASEXE
02/10/2011 Maman'i tolotra F
02/10/2011   F
02/10/2011 neny,natalie F
02/10/2011 Jacko M
21/10/2011 Fafah F
27/10/2011 Jean marc M
14/11/2011 Mamisoa M
03/12/2011 Mr RAMANJATO Jhons M
04/12/2011 Lalaina F
04/12/2011 Léa F
13/12/2011 Toavina Irina M
13/12/2011 TENDRY Andraina M

 

FIVOARAN'NY ASA TAONA 2011
JANFÉVMARSAVRMAIJUINJUILAOÛTSEPTOCTNOVDÉC
Fanahy voavonjy                   6 1 5


14/11/2011
0 Poster un commentaire

A découvrir aussi


Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 4 autres membres