TOVO_HOLY_TOAVINA IRINA_TENDRY ANDRAINA_MIAMINA ARIELA TEFISOA

 TOVO_HOLY_TOAVINA IRINA_TENDRY ANDRAINA_MIAMINA ARIELA TEFISOA

KRISMASY 2007

Krismasy STK


TSY MISY TOA AZY
TSY MISY TOA AZY : AMBARANAY ETO FA TSY MISY TOA  An'i KRISTY  NA ANY AN-DANITRA NA ETO AMBON'NY TANY. Indreto izahay zanak'Andrimanitra fa manao hira fiderana azy.

deraina ianao ry KRISTY MPANJAKA
deraina ianao ry KRISTY MPANJAKA : MENDRIKA HO DERAINA SY ANKALAZAINA I JESOA KRISTY ANDRIAMANITRA MAHERY

TANTARA FOHY
TANTARA FOHY :

Fitoriana ny filazantsara amin'ny alalan 'ny tantara io