TOVO_HOLY_TOAVINA IRINA_TENDRY ANDRAINA_MIAMINA ARIELA TEFISOA

 TOVO_HOLY_TOAVINA IRINA_TENDRY ANDRAINA_MIAMINA ARIELA TEFISOA

2017


FANAFAHANA amin'ny herin'ny vola

Mila afahana amin'ny herin'ny vola ny olona. Maro ny olona no manompo Tompo 2 ka mila afahana ao amin'i JESOA KRISTY. Araho ato ary  izany fanafahana amin'ny herin'ny vola izany.

 

 

 

 

 


28/06/2017
0 Poster un commentaire

FITOETRA (Fihaonana amin'i TOMPO) ao amin'ny efitra

Inona ny atao hoe fitoetra. Ny fitoetra dia resaka hifanaovana amin'i YHWH izay hampiasaina ny tsindrimandry ara-panahy (intuition spirituelle ) ao amin'ny efitra mangina. (matio6 :6). Fa ianao kosa, raha mivavaka, dia midìra ao amin'ny efi-tranonao, ka rehefa voarindrinao ny varavaranao, dia mivavaha amin'ny Rainao, Izay ao amin'ny mangingina; ary ny Rainao, Izay mahita ao amin'ny mangingina no hamaly anao. (Flash mp3 player)

Araho ato ary izany


28/06/2017
0 Poster un commentaire