TOVO_HOLY_TOAVINA IRINA_TENDRY ANDRAINA_MIAMINA ARIELA TEFISOA

 TOVO_HOLY_TOAVINA IRINA_TENDRY ANDRAINA_MIAMINA ARIELA TEFISOA

VINA MISIA MAZAVA MIARAKA AMIN NY FJKM ILANIVATO

Misy lesona maro momba ny finoana , fibebahana , fahasohavana sns


Misia mazava video

1░]Ny iraka misia mazava2 Ny Baiboly


3░]Ny soratra Masina
4░]Ny Tenin'Andriamanitra5░]Ny fibebahana6░]Ny fahateraham-baovao7░]Ny lalÓna

21/02/2013
0 Poster un commentaire

MISIA MAZAVA Fampianarana Finoana kristiana

Fampianarana MISIA MAZAVA iarahana amin'ny FJKM ILANIVATO, entina hitaizana ny finoana eo ampiandrasana ny fiverenan'i KRISTY JESOA, ary hanitarantsika kristiana ny fanjakana izay ho lovaintsika rahatrizay.Raha te hanana ireo lesona ireo isika dia afaka manantona ny FJKM ILANIVATO (lalana makany Anosipatrana raha avy any Andavamamba) maka ny fanampim-panazavana. Marihina fa misy Mp3, VCD sy DVD ireo lesona ireo.

1░] Ny vina Misia Mazava


2░]Ny Baiboly3░]Ny soratra Masina


4░]Ny Tenin'Andriamanitra


5░]Ny Fahateraham-baovao


6░]Ny lalÓna(1)


7░]Ny lalÓna(2)


8░]Ny Sabata(1)


9░]Ny Sabata(2)


10░]Ny biby Maloto


11░]Ny hena naterina ho amin'ny sampy


12░]Ny batisa(1)


13░]Ny batisa(2)


14░]Ny Fisaronan-dohan'ny vehivavy


16-Ny Fanasan'ny Tompo


17-Ny Fitiavana (1)


18-Ny Fitiavana(2)


19-Ny Fahasoavana


20-Ny finoana


21-Ny Vavaka (1)


22-Ny Vavaka (2)


23-Ny Lojika sy ny tenin'Andriamanitra


24-Ny Moraly sy ny tenin'Andriamanitra


25-Epistily ho an'ny ROMANA (1
)


26-Epistily ho an'ny ROMANA (2
)


27-Epistily ho an'ny ROMANA (3)


28-Epistily ho an'ny ROMANA (4)29-Epistily ho an'ny ROMANA (5)


30-Epistily ho an'ny ROMANA (6
)


31-Epistily ho an'ny ROMANA (7
)


32-Epistily ho an'ny ROMANA (8)


33-Epistily ho an'ny ROMANA (9)


34-Epistily ho an'ny ROMANA (10
)


35-Ny Fiambenana (1
)


36-Ny Fiambenana (2
)


37-Ny adim-panahin'ny Kristiana (1
)


38-Ny adim-panahin'ny Kristiana (2
)


39-Ny adim-panahin'ny Kristiana (3)


40-Ny adim-panahin'ny Kristiana (4
)


41-Ny momban'ny Krismasy (1
)


42-Ny momban'ny Krismasy (2
)


43-Ny momban'ny Krismasy (3)


44-Ny momban'ny Krismasy (4)


45-Ny Paska Kristiana (1)


46-Ny Paska Kristiana (2


47-Ny Paska Kristiana (3)


48-Ny Paska Kristiana (4
)


49-Ny trinite Masin


50-Ny Fanahy Masin
a


51-Ny Teny Fikasana ny amin'ny Fanahy52-Ny Pentekositra


53-Ny Batisan'ny Fanahy Masina
.


54-Ny vokatry ny Fanahy Masina


55-Ny Fampianaran'ny Fanahy Masina.mp3


56-Ny Fitarihan'ny Fanahy Masina


57-Mandeha araka ny Fanahy (1)


58-Mandeha araka ny Fanahy (2)


59-Mandeha araka ny Fanahy (3)


60-Mandeha araka ny Fanahy (4
)


61-Ny Fitsanganan'ny Fanahy


62-Ny famelomana indray ny Finoana


63-Ny harena sy ny vola ao amin'ny Baiboly (1)


64-Ny harena sy ny vola ao amin'ny Baiboly (2)


65-Ny vinan' Andriamanitrany amin'ny Fiangonana (1)

66-Ny vinan' Andriamanitrany amin'ny Fiangonana (2)

67-Ny vinan' Andriamanitra ny amin'ny Fiangonana (3)


68-Ny vinan' Andriamanitra ny amin'ny Fiangonana (4)
69-Ny vinan' Andriamanitra ny amin'ny fiangonana (5)


70-Ny vinan' Andriamanitra ny amin'ny fiangonana (6)

71-Ny @ maty sy ny Fahafatesana (1)

72-Ny @ maty sy ny Fahafatesana (2)

73-Ny @ maty sy ny fahafatesana (3)

74-Ny @ maty sy ny fahafatesana (4)

75-Ny @ maty sy ny fahafatesana (5)

76-Ny @ maty sy ny fahafatesana (6)


77-Ny fiverenan' i Jesoa kristy (1)78-Ny fiverenan' i Jesoa kristy (2)


79-Ny fiverenan' i Jesoa kristy (3)80-Ny fiverenan' i Jesoa kristy (4)


03/05/2010
5 Poster un commentaire