TOVO_HOLY_TOAVINA IRINA_TENDRY ANDRAINA_MIAMINA ARIELA TEFISOA

 TOVO_HOLY_TOAVINA IRINA_TENDRY ANDRAINA_MIAMINA ARIELA TEFISOA

Fahafatesan'i Mama ga sy Neny












Maty tampoka i Neny; tamin'ny 15 avril 2008 tamin'ny 19 h 30 no maty neny tao befelatanana. fony fahavelony dia niasa tao amin'ny h˘pital des enfants tsaralalana neny, nanao ny asany tamim-pitiavana izy nikarakara ireo zaza marary tao amin'io h˘pital io.Neny a mahatsiaro anao foana izahay, mandria am-piadanana ry neny malala.
Ny ampitson'io izany hoe ny 16 avril 2008 tamin'ny 13 h 30 dia maty indray koa i Mama ga , nisy fahoriana roa sosona tao an-trano tamin'io fotoana io. Tsy mbola nisy fahoriana tahaka izany tsy accident nefa dia fahoriana 2 sosona be izao, Jehovah ˘ fa inona no antony , Jehovah ˘ , jehovah ˘........Jehovah ˘, Jesoa Kristy ˘ ........Ny zavatra rehetra izay natao JEHOVAH dia misy antony avokoa. Ny finoanay fianakavian'i mama ga sy neny dia indray andro any izahay dia mbola hiaona indray amin'izy ireo, natory fotsiny ry zareo aloha mandram-pahatongan'ny fotoana voatendry !




25/04/2008
0 Poster un commentaire

A dÚcouvrir aussi


Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 4 autres membres