TOVO_HOLY_TOAVINA IRINA_TENDRY ANDRAINA_MIAMINA ARIELA TEFISOA

 TOVO_HOLY_TOAVINA IRINA_TENDRY ANDRAINA_MIAMINA ARIELA TEFISOA

Momba ilay mpaminany sandoka

FILOHA 2013 HONO

Maro tato ho ato no mitondra faminaniana ho an'ny firenena, anisan'izany ny mpitondra fivavahana iray  izay nanambara fa hitondra ity firenena ity izy ny taona 2013. Etoana anefa dia tiana ny manamarika fa na ny fampianarany aza dia fampianaran-diso, lazainy tamin'izy manala devoly fa maty tamin'ny atsasaky ny herinandro JESOA KRISTY.

Raha jerena anefa ny filazantsara araka ny lioka 15 dia manambara fa zoma Jesoa Kristy no maty. Noho izany Jesoa Kristy hafa mihitsy no toriany fa tsy le ao anaty baiboly.

Hanao vavaka aho eto ambany handravako ny faminaniana sandoka nataony.

Amin'ny anaran'i Jesoa Kristy velona sy mahery avy any NAZARETA tapaka ny contrat izay nataon'i Mailhol na ireo mpanao politika gasy tamin'i satana sy losifera sy belzebo momban'i Madagasikara, tapaka noho ny rà izay nalatsak'i JESOA KRISTY TANY KALVARY Raha avy @ JEHOVAH ny faminaniana entiny dia aleo izy hitondra @ ity 2013 fa raha avy amin'i satana kosa dia ataovy mahiratra ny mason'ny vahoaka Malagasy.AMENA DIA AMENA

Indro misy video izay nataon'ny olona iray mahakasika io faminaniana io. Jereo dia henoy tsara:18/04/2013
0 Poster un commentaire

A découvrir aussi


Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 4 autres membres