TOVO_HOLY_TOAVINA IRINA_TENDRY ANDRAINA_MIAMINA ARIELA TEFISOA

 TOVO_HOLY_TOAVINA IRINA_TENDRY ANDRAINA_MIAMINA ARIELA TEFISOA

Lakalaka ny fiainana

Tena tsy misy mahafantatra ny ho avy mihitsy, 29 andro ao aorian'ny fifampiharabana taom-baovao dia efa banga iray sahady izahay. Lasa ianao razoky (RAMANANTSOA BAHOLY lovaniaina), lasa tsy niteny , tonga tampoka ny antso avy any ambony fa tsy maintsy mande ianao.(30 janvier 2013 t@ 7h30)

Tsy maninona e, izay ilay fiainana atao ahoana moa e, izay no nosoratan'i Jehovah, izay ny fandaharany, Manotany aho hoe fa nahoana no ianao, Jesoa Kristy fa naninona no Baholy no nantsoina, vita sahady ve ny mission ny.. Misenton'ny alahelo aho fa tsy afaka manoatra manoloana ny fandaharan'ny TSITOHA.

Na izany aza mandalo izao fahoriana izao fa mbola ho avy ny andro hihaonana indray any amin'ilay JEROSALEMA vaovao.MISAOTRA JESOA KRISTY A, MISAOTRA INDRINDRA. Mangataka eo anatrehanao aho ny mba hanasitrananao ny fonay sy ny fanahinay fa maratra izahay.
Mitalaho, miangavy mba sitrano ny zandrinao ry Tompo malala. Amena de amena.

Indro misy video kely mampiseho ny fifampiarahabana tamin'ny 1 Janoary 201315/02/2013
1 Poster un commentaire

A découvrir aussi


Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 4 autres membres